V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

Rekrutacja 2022/23

Biuro rekrutacji czynne codziennie od 9:00 do 14:00. Telefon 782 134 155

VLO w roku szkolnym 2022/23


Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych - 29.04.2022

 

Zakończenie roku szkolnego 24.06.2022

 

 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa biologiczno-chemiczna

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj
 • Klasa matematyczno-informatyczna lub matematyczno-geograficzna

  czytaj

Paź 20

Festiwal Filmoteki Szkolnej

Jesteśmy jedną z 80 szkół w Polsce, które biorą udział w ogólnopolskim Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Edycja 10 i pół. To coroczne spotkanie młodych pasjonatów kina i ich nauczycieli.

Paź 19

Nauka zdalna od 19.10.2020

Zajęcia odbywają się według planu lekcji. Platforma na której odbywają się zajęcia to Microsoft Teams. W dzienniku elektronicznym w zakładce „Zadania domowe” są przekazywane informacje na temat prac do wykonania z poszczególnych przedmiotów.

Paź 16

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

Udział uczniów VLO w projekcie Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca

 

Paź 13

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2020

Hasło tegoroczne brzmi: Doradzamy - zawodowo, wybieramy - odlotowo". Działania skupione są na uczniach, rodzicach i nauczycielach. Informacje o wydarzeniach przesyłane będą za pomocą dziennika elektronicznego.

Patronuje nam

W dniu 27 maja 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w V LO. Strony ustaliły, że Akademia reprezentowana przez wydział Mechaniczno-Elektryczny obejmie patronat na Liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte dla podwyższenia jakości edukacji uczniów Liceum celem studiowania na Akademii Marynarki Wojennej. 

Nasze cele

Nasze cele

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

 

Wycieczka  po V LO

W  V LO


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning

Współpracujemy  z:

       

Zadzwoń

58 625 44 68