V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

Biblioteka VLO

mgr Aneta Batko
dr Joanna Dąbrowska Samaszko

Dzień otwarty

w VLO w Gdyni - 02.06.2023 od godz 12:00 do 15:00

Parada Niepodległości - 11 listopada 2022

Zobaczyć morze - rejs do Szwecji


 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa biologiczno-chemiczna

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj
 • Klasa matematyczno-informatyczna lub matematyczno-geograficzna

  czytaj

Gru 24

Boże Narodzenie 2020

Żyjemy teraz w momencie, który przedziwnie, w sposób dotąd niespotykany, wystawia na próbę np. różne nasze zmysły, niekiedy w sposób dosłowny i nawet dotkliwy, ale jest to też moment, który jednocześnie konfrontuje nasze myślenie o tym wszystkim, co odbieramy i co do nas w rozmaitej postaci dociera... Życzymy, by zwłaszcza w tym wyjątkowym czasie, jakim są Święta i Nowy Rok, to zespolone działanie na zmysłach i umyśle, które może przybierać różne postaci u(zmvsł)owienia (czegoś), przyniosło nam wszystkim - jak wyczekiwane prezenty - sporo radości i miłych niespodzianek...
Ze świątecznymi i noworocznymi życzeniami i przemyśleniami VLO w Gdyni.

Gru 16

Kompetencje przyszłości w erze cyfryzacji

Nasza szkoła współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i realizuje program edukacyjny Moje Finanse. W ramach tego programu  uczniowie klas: 1A, 2 AM, 1C uczestniczyli w ogólnopolskim spotkaniu on-line pt. "Kompetencje przyszłości w erze cyfryzacji". E-wykład realizowany był przez przedstawiciela firmy Google Polska.

Gru 10

Olimpiada statystyczna

Miło nam poinformować, że uczennice kl.2AM: Weronika Stachowiak i Natalia Zalewska, po raz drugi wzięły udział w Zawodach Okręgowych Olimpiady Statystycznej. Znalazły się w gronie 53 finalistów z województwa pomorskiego. Gratulujemy❗

Gru 09

V LO na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Uczniowie klasy 1A, 2A i 3A uczestniczą w 45 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Patronuje nam

W dniu 27 maja 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w V LO. Strony ustaliły, że Akademia reprezentowana przez wydział Mechaniczno-Elektryczny obejmie patronat na Liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte dla podwyższenia jakości edukacji uczniów Liceum celem studiowania na Akademii Marynarki Wojennej. 

Nasze cele

Nasze cele

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

 

Wycieczka  po V LO

W  V LO


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning

Współpracujemy  z:

                

Zadzwoń

58 625 44 68