V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

Biblioteka VLO

mgr Aneta Batko
dr Joanna Dąbrowska Samaszko

Dzień otwarty

w VLO w Gdyni - 02.06.2023 od godz 12:00 do 15:00

Parada Niepodległości - 11 listopada 2022

Zobaczyć morze - rejs do Szwecji


 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa biologiczno-chemiczna

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj
 • Klasa matematyczno-informatyczna lub matematyczno-geograficzna

  czytaj

Czer 03

Zaproszenie

Dzień otwarty - 3.06.2022 godzina 13:00.

Kwie 05

Fotorelacja

Odbyło się inauguracyjne spotkanie klasy I OP dla uczniów z Ukrainy naszym liceum.

Wrz 17

Generał Stanisław Dąbek

W dniu 17.10.2021 roku klasa 2c uczestniczyła w uroczystości złożenia wiązanek kwiatów pod obeliskiem i symbolicznym miejscem spoczynku Generała Stanisława Dąbka, patrona naszej szkoły.

Sie 30

Kiermasz podręczników

Zapraszamy na kiermasz podręczników 0d 6 do 10 września na dużych przerwach w korytarzu przy szatni

Kwi 01

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań

Podstawową formą udziału w spisie jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz

Sty 18

Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

W ramach nawiązanej współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej uczniowie V LO mają możliwość uczestniczyć w XIII edycji projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”.

Patronuje nam

W dniu 27 maja 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w V LO. Strony ustaliły, że Akademia reprezentowana przez wydział Mechaniczno-Elektryczny obejmie patronat na Liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte dla podwyższenia jakości edukacji uczniów Liceum celem studiowania na Akademii Marynarki Wojennej. 

Nasze cele

Nasze cele

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

 

Wycieczka  po V LO

W  V LO


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning

Współpracujemy  z:

                

Zadzwoń

58 625 44 68