V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

Wychowawcy klas 2020/21

Wychowawcy klas w V LO w Gdyni w roku szkolnym 2020/21

Lp

wychowawca

Klasa profil

1

Monika Treder

1A mat- geogr / biol-chem

2

Izabela Niezgoda

1B humanistyczna

3

Edyta Szulborska

1C policyjna

4

Beata Przyradska

2AM mat- geo/ mat-info

5

Alicja Kostuch

2 BH humanistyczna

6

Dorota Szumera- Gnyp

2 CR biol-chem - ratownicza

7

Joanna Popielarczyk

2 DP policyjna

8

Szymon Lepper

2 EP policyjna

9

Katarzyna Żelezik

2A humanistyczna

10

Katarzyna Malec

2B biol. -chem. - ratownicza

11

Izabela Płonka

2C policyjna

12

Julita Dorosińska

2D policyjna

13

Adrianna Zander

3A humanistyczna

14

Arkadiusz Suska

3B biol.- chem.- ratownicza

15

Aleksandra Łapa

3C policyjna

16

Ewelina Ziemian

3D policyjna

Zadzwoń

58 625 44 68