V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa ratownicza

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj

DSC 1755

DSC 1755

DSC 1757

DSC 1757

DSC 1758

DSC 1758

DSC 1759

DSC 1759

DSC 1761

DSC 1761

DSC 1763

DSC 1763

DSC 1765

DSC 1765

DSC 1766

DSC 1766

DSC 1767

DSC 1767

DSC 1768

DSC 1768

DSC 1769

DSC 1769

DSC 1771

DSC 1771

DSC 1772

DSC 1772

DSC 1775

DSC 1775

DSC 1778

DSC 1778

DSC 1779

DSC 1779

DSC 1786

DSC 1786

DSC 1787

DSC 1787

DSC 1790

DSC 1790

DSC 1791

DSC 1791

DSC 1792

DSC 1792

DSC 1794

DSC 1794

DSC 1796

DSC 1796

IMG-20210602-WA0007

IMG-20210602-WA0007

IMG-20210602-WA0009

IMG-20210602-WA0009

IMG-20210602-WA0011

IMG-20210602-WA0011

IMG-20210602-WA0012

IMG-20210602-WA0012

IMG-20210602-WA0013

IMG-20210602-WA0013

IMG-20210602-WA0015

IMG-20210602-WA0015

IMG-20210602-WA0016

IMG-20210602-WA0016

IMG-20210602-WA0018

IMG-20210602-WA0018

IMG-20210602-WA0020

IMG-20210602-WA0020

Patronuje nam

W dniu 27 maja 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w V LO. Strony ustaliły, że Akademia reprezentowana przez wydział Mechaniczno-Elektryczny obejmie patronat na Liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte dla podwyższenia jakości edukacji uczniów Liceum celem studiowania na Akademii Marynarki Wojennej. 

Nasze cele

Nasze cele

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

 

Wycieczka  po V LO

W  V LO


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning

Współpracujemy  z:

       

Zadzwoń

58 625 44 68