V Liceum Ogólnokształcące im. płka Stanisława Dąbka w Gdyni

Prudenter et cum Honore

Ważne informacje - 19.09.2021

Aktualny plan zajęć dla uczniów dostępny jest tutaj. Fotorelacja z rozpoczęcia roku szkolnego 2021 dostępna jest tutaj. Fotorelacja z uroczystości złożenia wiązanek kwiatów pod obeliskiem i symbolicznym miejscem spoczynku Generała Stanisława Dąbka, patrona naszej szkoły tutaj .

 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa ratownicza

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj

Jesteśmy jedną z 80 szkół w Polsce, które biorą udział w ogólnopolskim Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Edycja 10 i pół. To coroczne spotkanie młodych pasjonatów kina i ich nauczycieli. W tym roku spotkamy się w terminie 20-24 października  2020 r.w formule online, a samo wydarzenie potrwa aż 5 dni! Warsztaty i spotkania są dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do udziału w wydarzeniach zgłosiło się 60 uczniów z naszej szkoły. Życzymy powodzenia w rozwijaniu swoich zainteresowań i umiejętności podczas spotkań i warsztatów.

Polecamy zapoznanie się z program festiwalu na stronie:

https://www.filmotekaszkolna.pl/o-nas/festiwal-filmoteki-szkolnej/relacje/festiwal-filmoteki-szkolnej-edycja-10-i-pol-ruszyly-zapisy-poznajcie-program

Link do Gala otwarcia Festiwalu Filmoteki Szkolnej oraz  pokaz wybranych animacji z Przeglądu OKO KALEJDOSKOPU
https://www.youtube.com/watch?v=hIkQOfOMKCM&feature=youtu.be

Patronuje nam

W dniu 27 maja 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w V LO. Strony ustaliły, że Akademia reprezentowana przez wydział Mechaniczno-Elektryczny obejmie patronat na Liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte dla podwyższenia jakości edukacji uczniów Liceum celem studiowania na Akademii Marynarki Wojennej. 

Nasze cele

Nasze cele

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

 

Wycieczka  po V LO

W  V LO


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning

Współpracujemy  z:

       

Zadzwoń

58 625 44 68