school and education

Sekretariat

58 625 44 68 

Rekrutacja

782134155 

V Liceum Ogólnokształcące im. Płk. Stanisława Dąbka w Gdyni                                                                               

Prudenter et cum Honore

Biblioteka VLO

mgr Aneta Batko
dr Joanna Dąbrowska Samaszko

"The aegean sea"

Dziś z dumą oświadczamy, że udało się ukończyć oraz skompletować elementy do naszej gry planszowej!

Związani z morzem

Erasmus Day 2024

20 CZERWCA 2024 godz. 9:00 sala 3

 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa biologiczno-chemiczna

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj

VLO w Grecji

Oksywskie liceum powołane zostało w 1949 roku, pierwsza matura odbyła się tu  w 1953 r. 22 listopada 2019 r. oksywska ,,Piątka” uroczyście obchodziła  70-lecie istnienia.

Uroczystość szkolną poprzedziła msza św. w kościele pw. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, podczas której młodzież złożyła symboliczne dary, a którą celebrowali księża - absolwenci i byli katecheci Szkoły. Jubilatkę zdobiły jesienne owoce i piękna stała wystawa archiwalnych zdjęć podarowana przez aktualnych uczniów i rodziców. Najstarsze zdjęcie (z 1951 r.) grona pedagogicznego Liceum (dyr. Aniela Korsak, matematyczka Leokadia Woś) i pierwszych uczniów pochodzi ze zbiorów rodziny Downarowicz. W związku z jubileuszem udostępniono organizatorom obchodów wiele cennych zdjęć ze zbiorów prywatnych. Przybyli absolwenci, dawni i obecni nauczyciele, katecheci, pracownicy administracji, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, goście z Urzędu Miasta, Kuratorium i współpracujących instytucji oraz uczelni.  Organizatorów szczególnie cieszyła obecność pierwszych maturzystów oksywskiej ,,Piątki" (matura 1953 i 1954), w tym prof. dr. hab. Z. Ciesielskiego (matura 1953).
Ogromne zainteresowanie i emocje budziła  sala szkolnych kronik, gdzie obok archiwalnych kronik rejestrujących wydarzenia  z życia placówki wyłożone zostały np. kroniki ZHP, Koła Miłośników Teatru, kroniki klasowe.  

Dyrektor VLO Dorota Dunst odsłoniła tablicę z dewizą "Prudenter et cum Honore” (Mądrze i z Honorem), która nawiązując do wartości reprezentowanych przez Patrona – Pułkownika Stanisława Dąbka, będzie odtąd zdobić Jubilatkę. 

Wzruszającym wydarzeniem były owacje na stojąco i odśpiewanie ,,Sto lat" najstarszemu nauczycielowi VLO i najdłużej w nim pracującemu (1954-2002) - legendarnemu Tadeuszowi Szarafińskiemu. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna "Siedem dekad" z udziałem aktualnych uczniów i absolwentów VLO. Słodki poczęstunek dla przybyłych licznie gości stanowiły dwa torty z logo szkoły i ciasto upieczone przez uczniów i rodziców

Ukazało się jubileuszowe wydanie szkolnej gazetki ,,OksyLOVe” (w wersji papierowej i publikacji na stronie internetowej placówki).

Niech nam się trzyma, niech nam się trzyma!

W.K.

 • 1 A
 • 1 B
 • 1 C
 • 1 D
 • 1 E
 • 1 F
 • 1 G
 • 1 H
 • 1 I
 • 1 J
 • 1 K
 • 1 L
 • 1 M
 • 1 N
 • 1 O
 • 1 P
 • 1 Q
 • 1 R
 • 1 S
 • 1 T
 • 2 A
 • 2 B
 • 2 C
 • 2 D
 • 2 E
 • 2 F
 • 2 G
 • 2 H
 • 2 I
 • 2 J
 • 2 K
 • 2 L
 • 2 M
 • 2 N
 • 2 O
 • 2 P
 • 2 Q
 • 2 R
 • 2 S
 • 2 T
 • 3 A
 • 3 B
 • 3 C
 • 3 D
 • 3 E
 • 3 F
 • 3 G
 • 3 H
 • 3 I
 • 3 J
 • 3 K
 • 3 L
 • 3 M
 • 3 N
 • 3 O
 • 3 P
 • 3 Q
 • 3 R
 • 3 S
 • 3 T
 • 3 U
 • 1 A
 • 1 B
 • 1 C
 • 1 D
 • 1 E
 • 1 F
 • 1 G
 • 1 H
 • 1 I
 • 1 J
 • 1 K
 • 1 L
 • 1 M
 • 1 N
 • 1 O
 • 1 P
 • 1 Q
 • 1 R
 • 1 S
 • 1 T
 • 2 A
 • 2 B
 • 2 C
 • 2 D
 • 2 E
 • 2 F
 • 2 G
 • 2 H
 • 2 I
 • 2 J
 • 2 K
 • 2 L
 • 2 M
 • 2 N
 • 2 O
 • 2 P
 • 2 Q
 • 2 R
 • 2 S
 • 2 T
 • 3 A
 • 3 B
 • 3 C
 • 3 D
 • 3 E
 • 3 F
 • 3 G
 • 3 H
 • 3 I
 • 3 J
 • 3 K
 • 3 L
 • 3 M
 • 3 N
 • 3 O
 • 3 P
 • 3 Q
 • 3 R
 • 3 S
 • 3 T
 • 3 U

 

Patronuje nam

W dniu 27 maja 2008 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy Dyrektorem V Liceum Ogólnokształcącego a Rektorem-Komendantem Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte dotyczące współpracy w zakresie edukacji młodzieży w V LO. Strony ustaliły, że Akademia reprezentowana przez wydział Mechaniczno-Elektryczny obejmie patronat na Liceum w zakresie kształcenia ogólnego z matematyki, fizyki i informatyki w klasach, w których zajęcia te są realizowane w zakresie rozszerzonym. Porozumienie zostało zawarte dla podwyższenia jakości edukacji uczniów Liceum celem studiowania na Akademii Marynarki Wojennej. 

Nasze cele

Nasze cele

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

 

Wycieczka  po V LO

W  V LO


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning

Współpracujemy  z:

                

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem

  Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w V LO w Gdyni im. płk. Stanisława Dąbka

Zadzwoń

58 625 44 68