70-lecie V LO w Gdyni im. Stanisława Dąbka Czytaj

 • Odkrywamy Uczymy Rozwijamy od 70 lat!

  Odkrywamy Uczymy Rozwijamy od 70 lat!

  Czytaj
 • Historia VLO w Gdyni

  Historia VLO w Gdyni

  Czytaj

Stanisław Dąbek (1892-1939) - polski pułkownik z czasów II wojny światowej, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża oraz bohaterskich obrońców Kępy Oksywskiej.

Urodził się 28 marca 1892 roku w Nisku. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny chłopskiej. Był synem Szczepana i Rozalii. Do gimnazjum uczęszczał w Lubaczowie, tam też mieszkał od 1900 roku. Ukończył seminarium nauczycielskie w Sokalu, a w 1911 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim na kierunku prawniczym. W tym samym czasie, aby zapewnić sobie finanse niezbędne do życia i nauki, pracował jako nauczyciel w Bóbrce. W 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, trafił do austriackiego 34. pułku strzelców. Walczył na froncie po ukończeniu szkoły oficerskiej w Baring. W 1915 roku został ranny. Po zaleczeniu ran znowu znalazł się na froncie. Tym razem służył w Wojsku Polskim w 90. pułku piechoty. W 1918 roku miał stopień kapitana. W wojnie polsko-bolszewickiej był w 14. pp i w 1919 roku został majorem. Następnie dowodził batalionem w 8. pułku piechoty, a potem pełnił funkcję dowódcy batalionów w 7. i 8. pułku piechoty. W 1924 roku uzyskał awans do stopnia podpułkownika. Następnie był zastępcą dowódcy 7. pułku piechoty w Chełmie (1925-1928) i komendantem w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie i Zembrowie (lata 1928-1930). W 1930 roku jeszcze raz zawitał w 7. Pułku Piechoty Legionów. Tym razem otrzymał stanowisko dowódcy. W dwa lata później został pułkownikiem, a po kolejnym dwuletnim okresie dowódcą 52 pułku piechoty. Wraz z jednostką stacjonował w Złoczowie. Aktualnie miejscowość ta znajduje się na Ukrainie. 23 lipca 1939 roku, dość niespodziewanie, został dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej. Następnie był dowódcą Lądowej Obrony Wybrzeża (w sumie około 18 000 żołnierzy). Zanim wybuchły walki Dąbek odznaczył się dużym zaangażowaniem w pracę i natychmiast po objęciu stanowiska rozpoczął przygotowania do boju. Udało się mu wzmocnić warunki defensywne powierzonego mu rejonu. Dodatkowo uzupełnił stan uzbrojenia podległych mu żołnierzy. Zapoznając się z planami obrony wybrzeża przygotowanymi przez dowództwo, Dąbek wyraził przypuszczenie, iż nie są one możliwe do zrealizowania. Właściwie już w pierwszych dniach kampanii wrześniowej jego żołnierze zostali odcięci od reszty kraju. Po ciężkich walkach w pierwszej dekadzie miesiąca pułkownik zdecydował się oddać rejon Gdyni i zorganizować dalszą obronę na Kępie Oksywskiej. 14 września 1939 roku doszło do generalnego wycofania się jego oddziałów na nowe pozycje. Tam, okrążony, nadal dowodził obroną. Być może już nigdy nie dowiemy się jak zginął, ale najprawdopodobniejsza jest wersja, jakoby popełnił samobójstwo po załamaniu się obrony. Miało to się stać 19 września 1939 roku w rejonie Babich Dołów. Dąbek strzelił sobie w usta, gdy wszelkie możliwości obrony zostały całkowicie wyczerpane, a zdobycie pozycji przez wroga pozostawało kwestią krótkiego czasu. Tuż przed śmiercią pułkownik nakazał przerwanie ognia, aby oszczędzić pozostałych przy życiu żołnierzy. Szacuje się, iż w toku walk jego oddziały stoczyły ponad 100 różnych potyczek z wrogiem. Po śmierci, w 1964 roku, awansowano go na generała brygady. Odznaczono go Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Medalem Niepodległości, dwukrotnie Krzyżem Walecznych i Złotym krzyżem Zasługi. Pośmiertnie otrzymał Order Krzyża Grunwaldu II klasy. Jego ciało spoczęło w Gdyni.

 • Klasa policyjna

  Klasy działają w porozumieniu Prezydenta Miasta Gdyni i Komendanta Miejskiego Policji.

  czytaj
 • Klasa ratownicza

  Obserwacje i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szpitalnym oddziale ratowniczym

  czytaj
 • Klasy matematyczne

  Współpracujemy z PG, WSAiB, UM oraz AMW.

  czytaj
 • Klasy humanistyczne

  Jeżeli jesteś osobą kreatywną, chcesz poznać drogę do zawodu dziennikarza.

  czytaj

 • Jubileusz 70 lat

  Oksywskie liceum powołane zostało w 1949 roku, pierwsza matura odbyła się tu  w 1953 r. 22 listopada 2019 r. oksywska ,,Piątka” uroczyście obchodziła  70-lecie istnienia.

 • Warsztaty komputerowe

  13 listopada 2019 r. odbyły się kolejne warsztaty, tym razem komputerowe, z Organizatorami projektu multimedialnych wystaw o Patronach szkół, którzy przekazali nam informacje dotyczące programu komputerowego, w którym ma być tworzona wystawa multimedialna o płk. S. Dąbku.

   

 • Spotkanie czterech pokoleń fanów VLO

  Oksywska ,,Piątka” ma wciąż nowych fanów od pokoleń. 7 listopada br. młodzież VLO w Gdyni (kl.II d humanistyczna) spotkała się z rodziną, w której od trzech pokoleń kolejni jej członkowie są absolwentami oksywskiej ,,Piątki” (łącznie  absolwentów).


Naszą pasją jest nauczanie

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej

Propagujemy takie formy kształcenia, które są spersonalizowane i pomagają uczniom rozwinąć ich indywidualne zainteresowania i talenty, a także są bardziej dostosowane do warunków zewnętrznych. Młodzież wychowująca się w Los Angeles może mieć pewne wspólne problemy z tymi wychowującymi się w Gdyni, ale ma też problemy właściwe tylko tym społecznościom, w których żyją, dlatego edukacja powinna także być dostosowana do konkretnej kultury, do lokalnych okoliczności, powinna angażować lokalną społeczność i być jej częścią.


 
School Learning


  Odkrywaj. Poznawaj. Ucz się.

  Odkrywaj

  Czytaj

  Poznawaj

  Czytaj

  Ucz się

  Czytaj

  Nasze cele

  Nasze cele

  Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają naszej SZKOLE.

   

  Zadzwoń

  58 625 44 68