KLASA POLICYJNA
KLASA POLICYJNA
jako jedyna w Gdyni
działa w ramach
POROZUMIENIA
Prezydenta Miasta Gdyni
i Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni
KLASA POLICYJNA
POD
PATRONATEM
Komendanta Miejskiego
Policji w Gdyni
Wyższej Szkoły Policji w
Szczytnie
KLASA POLICYJNA
WSPÓŁPRACUJE Z:
Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu
w Gdyni
Akademią Marynarki Wojennej w
Gdyni
Żandarmerią Wojskową w Gdyni
Sądem Rejonowym w Gdyni
W klasie realizowany będzie program
liceum ogólnokształcącego
z przedmiotami rozszerzonymi
j.polski
historia lub geografia
KLASA POLICYJNA
odbywa szkolenia strzeleckie
m.in. na strzelnicy WKS
„Flota”
bierze udział w zajęciach
w Gdyni,
w Państwowej Straży
Pożarnej
w Gdyni
zwiedza Okręty Marynarki Wojennej
KLASA POLICYJNA
UCZESTNICZY
w rozprawach
sądowych Sądu
Rejonowego w Gdyni
w zajęciach
teoretycznych i
praktycznych z udzielania
pierwszej pomocy
w zajęciach z
w zajęciach
technik
prowadzonych
samoobrony i
przez policjantów
technik negocjacji
w szkole i na
Uczelniach
Wyższych
KLASA POLICYJNA -
nadrzędny jej cel - MATURA,
która otwiera drzwi do przyszłości
studia na kierunkach prawniczych
(prawo karne lub administracyjne, bezpieczeństwo
wewnętrzne),
studia na kierunkach związanych
z policją, wojskiem, strażą graniczną,
studia na kierunkach humanistycznych
Wydarzenia z życia klas
policyjnych
Zajęcia z funkcjonariuszami Policji
- teoretyczne i praktyczne
Organizacja i udział w różnych
uroczystościach szkolnych
Rajd integracyjny
Wycieczki edukacyjne -
krajoznawcze
Spływy kajakowe
Wycieczki edukacyjne -
Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Gdański
Wycieczki edukacyjne -
Żandarmeria Wojskowa,
Komenda Portu Wojennego Gdynia
Sąd Rejonowy w Gdyni
Wydział Karny
Udział w rozprawach
sądowych
Warsztaty i wykłady w Wyższej Szkole
Administracji i Biznesu w Gdyni
Konkurs Policyjny - etap szkolny
Konkurs Policyjny - etap międzyszkolny
Nagroda - indeks WSAiB
ZAJĘCIA NA STRZELNICY
ZAJĘCIA Z TECHNIK SAMOOBRONY
Udział w Kampanii „BIAŁA WSTĄŻKA”
Wolontariat z dobroci serc
Kwestowanie na rzecz
Hospicjum
Rozrywka
KLASA POLICYJNA
Informacje o rekrutacji na
www.vlogdynia.pl
ZAPRASZAMY !